Pagina 1 van de 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 13

Onderwerp: gegevens ophalen van ander werkblad, invullen en terugzette

 1. #1
  Geregistreerd
  Jul 2006
  Berichten
  300

  Standaard gegevens ophalen van ander werkblad, invullen en terugzette

  Beste excellers,

  Deze topic is eigenlijk een vervolg op deze http://www.worksheet.nl/forumexcel/s...ad.php?t=63933.
  Nu het klassement zo goed als rond is, zou ik graag het volgende bekomen: OP mijn invulblad wil ik de gegevens halen uit het werkblad competitie.(zie vb) Als ik dit heb wil ik handmatig de uitslagen invullen, en nadien terugzetten naar het tabblad competitie (liefst op de juiste plaats.) waar ik het nadien terug kan ophalen. Ik probeer te verduidelijken, Ik haal de gegevens uit tab competitie, vul resultaat in, gegevens in competitie moeten nu blijven vaststaan en mogen niet meer veranderen. Als ik nadien de uitslag van een bepaalde speeldag terug wil opvragen, zou dit geen probleem meer mogen zijn. Nu krijg ik 0 als er nog geen uitslagen vermeld zijn in tab competitie. Ik heb echt geen idee hoe ik hier aan moet beginnen. Als iemand van de experts zich geroepen voelt om een voorzetje te geven (vba?) wil ik graag afwerken. Naar gewoonte zal mijn vraagstelling waarschijnlijk weer onduidelijk zijn, maar ik heb geen betere. Sorry.
  Alvast bedankt en hopelijk tot één dezer.

  jos

  ps.
  ook excuses mocht de link hierboven niet werken naar behoren( heb geen idee hoe ik dit moet verhelpen)
  Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden

 2. # ADS
  Geregistreerd
  Always
  Berichten
  Many
   
 3. #2
  Geregistreerd
  Mar 2008
  Locatie
  Bachten de kupe, W-Vl, Belgie
  Berichten
  10.276

  Standaard

  in Thisworkbook via workbook_open-event maak je dat het werkblad "invulblad" beveiligd is maar dat de macros toch nog toegang hebben ondanks de beveiligingen.
  Dat werkblad is beveiligd en alle cellen in dat gebied zijn vergrendeld behalve die cellen waar je de doelpunten invult en (soms) die cel waar je de competitiedag kiest.
  Als je start, kan je dus willekeurig een competitiedag kiezen, dusnoods nog een 2e keer etc. Pas op het ogenblik dat je een uitslag intikt, wordt C2(je competitiedag) ook vergrendeld en die komt pas terug vrij als je je uitslag teruggeschreven hebt naar "competitie" via die groene knop.
  Er wordt steeds van uitgegegaan dat er een blok van 8 rijen bij 5 kolommen heen en weer tussen competitie en invulblad wordt gekopieerd.
  Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden
  ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ

 4. #3
  Geregistreerd
  Jul 2006
  Berichten
  300

  Standaard

  Beste Bart,

  Zoals steeds was je er weer als de kippen bij. Ik heb nog niet getest, maar ga dit vanavond zeker doen. Mijn eerste indruk doet vermoeden dat het weer op en top af zal zijn. Als dit idd zo is, kan ik ineens beginnen om de 2 topics samen te voegen en zo tot een redelijk definitief eindresultaat te komen. Her en der nog wat opmaak, en wat kleine aanpassingen en dan kan de competitie starten.
  Alvast mijn dank en ik laat u graag mijn bevindingen weten.

  Jos

 5. #4
  Geregistreerd
  Jul 2006
  Berichten
  300

  Standaard

  Ik heb nu zo min of meer een kantklare oplossing gekregen, maar wanneer ik deze allemaal in één deftige sheet wil zetten, duikt er telkens een foutmelding op.
  Waarschijnlijk ben ik onderweg iets vergeten toe te voegen of heb iets teveel toegevoegd, maar het werkt niet naar behoren. (ter info)De commandbutton die Bsalv toevoegde in zijn laatste bijdrage is nu veranderd van kleur. Het lichtgroene werd donkerrood en is terug te vinden in het logo van de jupiler-league. Als dit alles nu zou werken, kan ik ook de laatste aanpassingen doen in het klassement, zodat de sheet klaar is en de competitie kan beginnen.
  Hier het voorbeeld zoals het er tot nu toe uitziet.

  jos
  Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden

 6. #5
  Geregistreerd
  Mar 2008
  Locatie
  Bachten de kupe, W-Vl, Belgie
  Berichten
  10.276

  Standaard

  ik krijg hem niet gerard binnen de 195 kb-beperking van deze site
  dus krijg je hem op deze manier, dit is de module voor blad1
  misschien is ook 1 en ander misgegaan in competitie daarom hier in bijlage dat blad competitie
  Code:
  Option Explicit
  Public C2V   As Boolean
  Public ApplBits As Integer
  
  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   Dim lrij As Long, c As Range, d As Range, AP As Integer
  
   If Not Intersect(Target, Range("E4:E11,G4:G11")) Is Nothing Then 'verander je de uitslag van een match, dan mag je niet van speeldag veranderen zonder te saven
    ActiveSheet.Unprotect
    Range("C2").Locked = True               'speeldag is niet meer te wijzigen tenzij na opslaan
    ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True
   End If
  
   If Not Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then  'verander je de speeldag, dan kopieer je alle gekende gegevens vanuit competitie en kleur je alles volgens clubkleuren
    lrij = WorksheetFunction.Match(Range("C2").Value, Sheets("competitie").Columns("B"), 0) 'rijnummer met 1e match van die speeldag
    If lrij = 0 Then MsgBox "die competitiedag niet gevonden !!!! ": Exit Sub 'rijnummer niet gevonden
  
    'eerst wat huishoudelijke taken zodat na het beeindigen van de macro alles in dezelfde staat staat
    AppliBits True                     'even kijken hoe 1 en ander staat
    AP = ApplBits                     'gegevens naar variabele schrijven
    On Error Resume Next                  'doorgaan bij eventuele fouten
    With Application
     .ScreenUpdating = False               'scherm bevriezen
     .EnableEvents = False                'events tijdelijk uitzetten
     .Calculation = xlCalculationManual
    End With
    ActiveSheet.Unprotect                 'beveiliging van het blad afgooien
  
    Range("D4").Resize(8, 5).Value = Sheets("competitie").Range("E" & lrij).Resize(8, 5).Value 'neem die blok van 8 rijen bij 5 kolommen klakkeloos over
  
    InvullenRooster                    'dat rooster met voetbaluitslagen aanvullen
    kleuren
    AppliBits False                    'huishoudelijke taken terug rechtzetten en/of controleren
    EventsOn
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox "er is net iets misgegaan in het programma ????"
    On Error GoTo 0
   End If
  
  End Sub
  Sub kleuren()
   Dim c As Range, d As Range
   Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
   For Each c In Range("d4:d11,h4:h11,l2:l17,de2:de17").Cells 'bijkleuren van alle clubs in hun kleuren
    Set d = Nothing
    Set d = Sheets("blad1").Range("de2:de17").Find(c.Value)
    If Not d Is Nothing Then
     c.Interior.ColorIndex = d.Interior.ColorIndex
     c.Font.ColorIndex = d.Font.ColorIndex
     If c.Column = Columns("L").Column Then
      d.Copy
      c.PasteSpecial xlPasteComments
     End If
    End If
   Next
  End Sub
  
  
  Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim lrij As Long, AP As Integer
   lrij = WorksheetFunction.Match(Range("C2").Value, Sheets("competitie").Columns("B"), 0) 'rijnummer met 1e match van die speeldag
   If lrij = 0 Then MsgBox "die competitiedag niet gevonden !!!! Kan niet wegschrijven": Exit Sub 'rijnummer niet gevonden
   AppliBits True                      'even kijken hoe 1 en ander staat
   AP = ApplBits                      'gegevens naar variabele schrijven
   With Application
    .ScreenUpdating = False                'scherm bevriezen
    .EnableEvents = False                 'events tijdelijk uitzetten
    .Calculation = xlCalculationManual
   End With
   ActiveSheet.Unprotect                  'beveiliging van het blad afgooien
   Sheets("competitie").Range("E" & lrij).Resize(8, 5).Value = Range("D4").Resize(8, 5).Value 'neem die blok van 8 rijen bij 5 kolommen klakkeloos over
   InvullenRooster
   kleuren
   AppliBits False                     'even kijken hoe 1 en ander staat
   ActiveSheet.Unprotect
   Range("C2").Locked = False                'speeldag is weer te wijzigen
   ActiveSheet.Protect
   EventsOn
   Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  End Sub
  
  Sub EventsOn()
   Range("B21") = ""
   Application.EnableEvents = True
  End Sub
  
  Sub EventsOFF()
   Application.EnableEvents = False
   ActiveSheet.Unprotect
   If C2V = False Then Range("C2").Locked = True      'speeldag is niet meer te wijzigen tenzij na opslaan
   ActiveSheet.Protect
   Range("B21") = "De events zijn uitgeschakeld, macros zijn inactief"
  End Sub
  
  Sub KopieerEenSchildje()
   Range("N17").Copy
   Range("N15").PasteSpecial xlPasteComments
  End Sub
  
  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   If Target.Address = "$C$2" And Target.Locked Then MsgBox "Je kan de competitiedag niet wijzigen vooraleer je deze uitslagen weggeschreven hebt !!!!!"
  End Sub
  
  Sub InvullenRooster(Optional x)
   Dim Thuis As String, Uit As String, c As Range, d As Range, FirstAddress As String, b As Boolean
   If ActiveSheet.Name <> Sheets("blad1").Name Then MsgBox "fout": Exit Sub 'je moet in dit werkblad staan, anders gaat het fout
  
   For Each c In Range("W2:BR17")              'ga alle cellen van dat rooster af
    If Cells(1, c.Column).MergeArea.Cells(1, 1).Column = c.Column Then 'bovenste rij zijn samengestelde cellen, is het de 1e cel van die cellen ?
     Thuis = Cells(c.Row, "V").Value           'dit is de thuisploeg
     Uit = Cells(1, c.Column).Value            'dit is de uitploeg
     If Thuis <> Uit Then
      b = True                      'verder zoeken naar de competitiematch
      With Sheets("competitie").Columns("E")       'zoek de thuisploeg in deze kolom
       Set d = .Find(Thuis, LookIn:=xlValues)
       If Not d Is Nothing Then
        FirstAddress = d.Address
        Do
         If d.Offset(, 4).Value = Uit Then      'juiste uitploeg ?
          b = False                 'niet meer verder zoeken, match gevonden
          If d.Offset(, 1) <> "" And d.Offset(, 3) <> "" Then 'beide gegevens (doelpunten ingevuld)
           c.Value = d.Offset(, 1): c.Offset(, 2) = d.Offset(, 3)
          Else
           c.Value = Empty: c.Offset(, 2) = Empty
          End If
         End If
         Set d = .FindNext(d)
        Loop While Not d Is Nothing And d.Address <> FirstAddress And b
       End If
       If b = True Then MsgBox "de match " & vbLf & Thuis & " - " & Uit & vbLf & " staat niet in je werkblad ""competitie"""
      End With
     End If
    End If
   Next
  End Sub
  
  Sub AppliBits(RW As Boolean)
  'verzamel enkele bitjes zodat je de toestand ervan kan onthouden of terugzetten
  'RW=1 = bitjes verzamelen, RW=0 bitjes terugzetten volgens gegevens in public variabele ApplBits
   Dim b As Boolean, i As Integer, j As Integer
   With Application
    If RW Then
     ApplBits = 0
     For i = 0 To 3
      Select Case i
       Case 0: b = .EnableEvents
       Case 1: b = .ScreenUpdating
       Case 2: b = (.Calculation = xlCalculationAutomatic)
       Case 3: b = ActiveSheet.ProtectContents
      End Select
      ApplBits = ApplBits + (-b) * WorksheetFunction.Power(2, i)
     Next
    Else
     For i = 0 To 3
      j = Int((ApplBits Mod WorksheetFunction.Power(2, i + 1)) / WorksheetFunction.Power(2, i))
      b = j = 1
      Select Case i
       Case 0: .EnableEvents = b
       Case 1: .ScreenUpdating = b
       Case 2: .Calculation = IIf(b, xlCalculationAutomatic, xlCalculationManual)
       Case 3:
        If b Then
         ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True
        Else
         ActiveSheet.Unprotect
        End If
      End Select
     Next
    End If
   End With
  End Sub
  Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden
  ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ

 7. #6
  Geregistreerd
  Jul 2006
  Berichten
  300

  Standaard

  Beste Bart,

  Ik heb uw nieuwe bijdrage in een nieuwe map geplaatst.
  Ik heb alle andere tabbladen effe verwijderd en zie dat er nog enkele kleinigheidjes niet werken naar behoren.
  Heb zelf al wat proberen aan te passen, maar dit is net als latijn leren aan een chinees. Enfin, ik hoop dat jullie de bomen nog zien en er toch nog een oplossing uit de bus komt. Ik blijf ook oefenen en misschien.....
  groetjes

  Jos
  Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden

 8. #7
  Geregistreerd
  Mar 2008
  Locatie
  Bachten de kupe, W-Vl, Belgie
  Berichten
  10.276

  Standaard

  hoop dat het zo beter is.
  Begrijp je ongeveer hoe het werkt ?
  Het is dus belangrijk dat het werkblad "blad1" beveiligd is en dat cel C2 vergrendeld van zodra er een match gewijzigd wordt.
  Moest het toch nog een keer alles stil staan, probeer de boel weer op gang te krijgen met die macro eventsON.
  Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden
  ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ

 9. #8
  Geregistreerd
  Jul 2006
  Berichten
  300

  Standaard

  Met een groot woord van dank aan vooral Bart denk ik dat mijn kalender voor de nieuwe Belgische voetbalcompetitie 2010-2011 klaar is. Hier en daar nog wat opmaak en dan zou hij het moeten doen. Ik zou deze kalender graag posten, zodat ook jullie er gebruik van kunnen maken, maar zelfs gezipt of gerard is hij groter dan de hier toegelaten bestandsgrootte. Weet iemand hoe ik dit moet oplossen of kan dit via één van de moderators ? Graag advies.

  Jos

 10. #9
  Geregistreerd
  Mar 2008
  Locatie
  Bachten de kupe, W-Vl, Belgie
  Berichten
  10.276

  Standaard

  even een moderator aanspreken zou moeten volstaan
  ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ

 11. #10
  Geregistreerd
  Nov 2005
  Locatie
  Blokker Nederland
  Berichten
  4.880

  Standaard

  2 oplossingen:

  1. Je gebruikt WinRar en verdeel je file in meerdere Rar bestanden
   hier kun je de grote aangeven.
  2. Of je stuurt de file naar Me!
  Suc6

  druk op F1 en lees ! En zie wat de moeder van de meeste oplossingen is.
  en Worksheet.nl is de dochter

  Moderator www.worksheet.nl / mr.magoo@worksheet.nl

Gelijkwaardige Onderwerpen

 1. Ophalen celinhoud ander werkblad
  Door beeblebr0xx in forum Afgehandelde vragen
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 09-09-11, 14:29
 2. gevens ophalen uit ander werkblad
  Door cpl_c in forum Afgehandelde vragen
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 05-04-11, 14:32
 3. Gegevens ophalen ander werkblad
  Door Robinho in forum Afgehandelde vragen
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 10-11-10, 08:34
 4. Nummer uit ander werkblad ophalen
  Door RuudAdam in forum Afgehandelde vragen
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 13-10-10, 12:09
 5. Gegevens ophalen uit een ander werkblad
  Door excie in forum Afgehandelde vragen
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 17-10-06, 20:28

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •